En del av världen

Jag vill att vi ska bygga en gemenskap som är tolerant, som ser till människors rätt att skapa sig kultur och bejakar mångfald och pluralism. Det är helt grundläggande var en människa kommer från, men beskrivningarna av Sverige och svenskarna måste förnyas.
Kollektiviseringen av ”invandrare” måste brytas. Vi behöver omformulera vår gamla nationella självbild till ett medborgarskap med lika individuella rättigheter. – medborgarskapens lagar gäller lika för alla och oavsett vad vissa religiösa grupper fordrar.
Om fientligheten mot främlingar är en del av en ideologi eller inte, spelar ingen roll för den som är utsatt.
Vi måste utmana våra fördomar och inse att vi alla bara är människor!