Katarina Tryck

Katarina Tryck AB grundades 1981 på Södermalm i Stockholm. Berättelsen om företaget kan man läsa i Katarina Trycks historia. Sedan 2012 ingår Katarina Tryck i Åtta.45 Tryckeri AB där jag fortfarande arbetar med det jag gjort de senaste 35 åren: Pratar med kunder om deras behov av trycksaker och räknar ut bästa möjliga offert och ser till att det kommer på rätt tid och rätt plats.

Med vänliga hälsningar
Bosse Bergqvist