Norrtälje FN-förening har ett möte i Folkets Hus i Norrtälje kl 14-17 den 24 oktober. Det är ett evenemang om migration och invandring och om hur det är att vara invandrad i ett främmande land. Författarna Andrzej Olkiewicz och Sabina Ntibanyitesha berättar om sina olika erfarenheter av flykt och invandring.  Jag tycker det är viktiga diskussioner i samhällets utveckling – vi måste omformulera vår nationella självbild till ett medborgarskap med lika individuell rättigheter och skapa tolerans och se människors rätt att skapa kultur och bejaka mångfald och pluralism. Den motsatta politiken är förödande och en återvändsgränd, men det betyder inte att det är en lätt väg.  Vägledande för mig är Artikel 1 ur FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna från 1948:

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. de har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”

Norrtälje 19 oktober 2015

Bosse Bergqvist