”We must cultivate our garden”

”Det är väl talat, men låt oss nu odla vår trädgård” kan sammanfatta min inställning – bara genom hårt arbete kan man nå framgång. Citatet kommer från boken ”Candide eller optimismen” från 1759, skrivet av upplysningstidens filosof  Francois de Voltaire. Dessutom gillar jag odla min egen hemträdgård.

Voltaire kämpade hela sitt liv för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter och mot fanatism och vidskepelse. Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. Alla människor är kapabla att tänka själva. En annan viktig tanke under upplysningen var att samhället utvecklades bäst av jämlika människor i samverkan.